Fråga 18 : Kommer Gud låta vår olydnad och avgudadyrkan att gå ostraffad?

Nej, varje synd är mot Guds suveränitet*, helighet och godhet, och mot hans rättfärdiga lag, och Gud är rättfärdigt arg över våra synder och kommer att straffa dem i hans rättvisa dom både i detta livet, och i det liv som ska komma.

*(Övers. anm. Guds suveränitet innebär att Gud regerar och har allt i sin hand. Gud har den högsta makten och är inte bunden, eller begränsad, av människors påbud. Ps 135:6 ”HERREN gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup”. 1 Tim 3:15 ”[Den] ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre”. Ef 1:11 ”[Han] som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.”)

Ef 5:5-6

Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Fråga 25 : Innebär Kristi död att alla våra synder kan bli förlåtna?

Ja, eftersom Kristi död på korset fullt ut betalade straffet för vår synd, så tillräknar Gud oss nådefullt Kristi rättfärdighet till oss som om det vore vår egen och ska inte längre komma ihåg våra synder.


2 Kor 5:21

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Fråga 40 : Vad ska vi be?

Hela Guds Ord leder och inspirerar oss i vad vi ska be, inklusive den bön Jesus själv har lärt oss.

Ef 3:14-21

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.