Fråga 6 : Hur kan vi ära Gud?

Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag.

5 Mos 11:1

Du skall älska HERREN, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

Fråga 21 : Vilken sorts Återlösare behövs för att föra oss tillbaka till Gud?

Någon som är sann människa och sann Gud.

Jes 9:6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Fråga 51 : Vad innebär Kristi himmelsfärd för oss?

Kristus steg upp till himlen fysiskt för vår skull, precis som han kom ned till jorden fysiskt för vår skull, och han för nu vår talan i sin Faders närvaro, förbereder en plats för oss, och sänder oss sin Ande.

Rom 8:34
Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.