Fråga 19 : Finns det något sätt att fly undan straff och att bli förd tillbaka till en rätt relation med Gud?

Ja, för att tillfredsställa sin rättfärdighet, så försonar Gud sig själv med oss, av ren barmhärtighet och befriar oss från synd och syndens straff, genom en Återlösare.

(Övers. anm.

  • Försoning [eng. reconciliation] innebär en förändring i en relation så att fiendskap ersätts av fred och god gemenskap. En synonym är att återförena.
  • En mer specifik betydelse [eng. atonement] är försoning mellan Gud och människan genom Jesu Kristi offerdöd. Kristus tar syndarnas plats och bär på korset det rättvisa straff som vi förtjänar på grund av våra överträdelser.
  • Återlösning [eng. redemption] är att friköpa genom att betala en lösen. I antiken gav det bilden av att friköpa en slav från sitt slaveri. Här är lösensumman Herren Jesus Kristus offerdöd och sonande blod. Kristus gav sitt liv till lösen och löser oss fria från syndens och dödens slaveri. Därför är Jesus Kristus Återlösaren och Frälsaren.)

Jes 53:10-11

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Fråga 35 : Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom tron allena, var kommer då denna tro ifrån?

Alla gåvor vi tar emot från Kristus tar vi emot genom den helig Ande, tron själv inkluderat.

Tit 3:4-6

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.