Fråga 2 : Vad är Gud?

Gud är skaparen av, och den som uppehåller, alla och allting. Han är evig, oändlig, och oföränderlig i sin makt och perfektion, godhet och ära, visdom, rättfärdighet och sanning. Ingenting händer förutom genom honom och på grund av hans vilja.

Ps 86:8-10, 15

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort skall komma och tillbe inför dig, HERRE, de skall ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud…. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.

Fråga 31 : Vad är det vi håller fast vid i sann tro?

Allt som evangeliet lär oss. Den Apostoliska trosbekännelsen uttrycker det vi tror på med dessa ord: Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, [steg ner till dödsriket]*, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

*(Övers. anm. ”Steg ner till dödsriket” återfinns inte i de äldsta utgåvorna av den Apostoliska trosbekännelsen.  För mer information se Wayne Grudem, Systematic Theology, 1994, s. 586.)

Jud 1:3

…och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Fråga 50 : Vad betyder Kristi uppståndelse för oss?

Kristus triumferade över synden och döden genom att uppstå fysiskt, så att alla de som förtröstar på honom väcks upp till ett nytt liv i den här världen och till evigt liv i den värld som ska komma. Precis som vi en dag kommer att uppstå, så kommer den här världen att bli återställd. Men de som inte förtröstar på Kristus kommer att uppväckas till evig död.

1 Tess 4:13-14

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.