Fråga 14 : Skapade Gud oss utan förmåga att kunna hålla hans lag?

Nej, men på grund av våra första föräldrars, Adam och Evas, olydnad, så har hela skapelsen fallit; så är vi alla födda i synd och skuld, fördärvade i vår natur och utan förmåga att kunna följa Guds lag.

Rom 5:12

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Fråga 44 : Vad är dopet?

Dopet är ett bad i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn; det betecknar och förseglar vårt barnaskap i Kristus, vår rening från synd, och vårt åtagande att tillhöra Herren och hans kyrka.

Matt 28:19

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Fråga 49 : Var är Kristus nu?

Kristus uppstod kroppsligen från graven på den tredje dagen efter sin död och sitter nu på Faderns högra sida, där han regerar över sitt rike och ber för oss, tills han kommer tillbaka för att döma och förnya hela världen.

Ef 1:19-21
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.