Fråga 9 : Vad kräver Gud i de första, andra och tredje buden?

Det första, att vi känner och förtröstar på Gud som den ende sanne och levande Guden. Det andra, att vi undviker all avgudadyrkan och inte tillber Gud på olämpligt sätt. Det tredje, att vi behandlar Guds namn med fruktan och vördnad, och att vi också ärar hans Ord och verk.

5 Mos 6:13-14

HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Ni skall inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er

Fråga 16 : Vad är synd?

Synd är att förkasta eller ignorera Gud i den värld han har skapat, att göra uppror mot honom genom att leva utan bry sig om honom, att inte vara eller göra det han begär i sin lag – vilket resulterar i vår död och hela skapelsens sönderfall.

1 John 3:4

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Fråga 28 : Vad händer efter döden med dem som inte är förenade med Kristus genom tro?

På domens dag kommer de att få ta emot den fruktansvärda men rättvisa domen till fördömelse. De ska kastas ut från Guds gynnsamma närvaro, in i helvetet, för att bli rättvist och svårt straffade, för evigt.

Joh 3:16-18, 36

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn…. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.