Fråga 8 : Hur är Guds lag som den ges i de tio budorden?

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden – du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Hedra din far och din mor. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd. Du skall inte ha begär.

(Övers. anm. I den engelskspråkiga världen har man ofta en annan uppdelning av budorden än vad vi är vana vid i Sverige där man följer den Romersk-katolska indelningen som finns bevarad i den Lutherska teologin. Skillnaden är att man inom katolsk teologi inte ser: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild” som ett separat bud och istället delat in ”Du skall inte ha begär” i två olika bud.)

2 Mos 20:3; 5 Mos 5:7

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Fråga 30 : Vad är tro på Jesus Kristus?

Tro på Jesus är att erkänna sanningen i allt som Gud har uppenbarat i sitt Ord, att lita på honom och också att ta emot och vila enbart i honom för vår frälsning när han ställs fram för oss i evangelium.

Gal 2:19-20

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig

Fråga 48 : Vad är kyrkan?

Gud utväljer och bevarar för sig själv en gemenskap, utvalda för evigt liv, och som förenade genom tro, älskar, följer, lär av och tillber Gud tillsammans. Gud sänder ut sin församling för att förkunna evangelium och ge en försmak av Kristi rike genom deras sätt att leva i harmoni och kärlek till varandra.

2 Thess 2:13
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.