Fråga 7 : Vad kräver Guds lag?

Personlig, fullkomlig och ständig lydnad; att vi älskar Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft och att vi älskar vår nästa som oss själva. Vi ska aldrig göra det Gud förbjuder och vi ska alltid göra det som Gud befaller.

Matt 22:37-40

Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Fråga 41 : Vad är Herrens bön?

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.*

* (Övers. anm. En del handskrifter har en lovprisande avslutning: ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen.”)

Mat 6:9

I skolen alltså bedja sålunda: 
Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn... 
(1917 års Bibelöversättning)