Fråga 3 : Hur många personer är det i Gud?

Det är tre personer i den ende sanne och levande Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. De är av samma väsen, lika i makt och ära.

2 Kor 13:13

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Fråga 29 : Hur kan vi bli räddade?

Bara genom tro på Jesus Kristus och hans ställföreträdande sonande död på korset; så fastän vi alla är skyldiga till att inte ha lytt Gud och fortfarande är benägna att göra allt ont, tillräknar Gud oss ändå, utan något i vår egen förtjänst, av hans nåd, Kristi fullkomliga rättfärdighet när vi omvänder oss och tror på honom.

Ef 2:8-9

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Fråga 42 : Hur ska vi läsa och lyssna till Guds Ord?

Med ihärdighet, förberedelse och bön, så att vi kan ta emot det med tro, bevara det i våra hjärtan, och leva ut det i våra liv.

2 Tim 3:16-17

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.