Fråga 13 : Kan någon följa Guds lag fullkomligt?

Sedan syndafallet har ingen vanlig människa klarat att följa lagen fullkomligt, utan vi bryter genomgående mot lagen i tankar, ord och gärningar.

Rom 3:10-12

Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Fråga 23 : Varför måste Återlösaren vara sann Gud?

Därför det är igenom hans gudomliga natur som hans lydnad och lidande skulle bli fullkomliga och verksamma. Och också så att han kan bära den rättfärdiga vrede Gud har mot synden och ändå övervinna döden.

Apg 2:24

Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

Fråga 37 : Hur hjälper den helige Ande oss?

Den helige Ande överbevisar oss om vår synd, tröstar oss, leder oss, ger oss andliga gåvor och längtan efter att lyda Gud. Han gör det också möjligt för oss att be och förstå Guds Ord.

Ef 6:17-18

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Fråga 47 : Lägger Herrens måltid till något till Kristi försoning?

Nej, Kristus dog en gång för alla. Herrens måltid är en förbundsmåltid som firar Kristi försonande verk. Det är också ett hjälpmedel för att stärka vår tro när vi vänder oss till honom, och en försmak av Lammets framtida bröllopsmåltid.* Men de som tar del med hjärtan som inte är omvända äter och dricker en dom över sig själva.

*(Övers. anm. se Upp 19:9)

 

1 Petr 3:18
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud.