Fråga 15 : Eftersom ingen kan hålla lagen, vad är då dess syfte?

Så att vi kan lära känna Guds heliga natur och vilja, och våra hjärtans syndfulla natur och olydnad; och därigenom vårt behov av en Frälsare. Lagen lär och uppmanar oss också att leva ett liv värdigt vår Frälsare.

Rom 3:20

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Fråga 34 : Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom Kristus allena, måste vi då fortfarande göra goda gärningar och lyda Guds Ord?

Ja, eftersom Kristus, som har friköpt oss genom sitt blod, också förnyar oss genom sin Ande, så att våra liv kan visa kärlek och tacksamhet till Gud; så att vi kan vara förvissade om vår tro genom dess frukt; och så att vi genom vårt gudfruktiga beteende kan vinna andra till Kristus.

1 Petr 2:9-12

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

Fråga 46 : Vad är Herrens måltid?

Kristus befallde alla kristna att i tacksamhet äta brödet och dricka från bägaren, till minne av honom och hans död. Herrens måltid är att fira Guds närvaro mitt ibland oss; som för oss in i gemenskap med Gud och med varandra; ger oss mat och näring för våra själar. Herrens måltid gör oss också förväntansfulla inför dagen då vi ska äta och dricka med Jesus i hans Faders rike.

1 Kor 11:23-26

Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.” Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.