Fråga 20 : Vem är Återlösaren?

Den ende Återlösaren är Herren Jesus Kristus, Guds evige Son, i vilken Gud blev människa och själv bar straffet för synden.

1 Tim 2:5

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus

Fråga 24 : Varför var det nödvändigt för Kristus, Återlösaren, att dö?

Syndens straff är döden, det är därför Kristus dog villigt i vårt ställe för att rädda oss från syndens makt och straff och föra oss tillbaka till Gud. Genom sin ställföreträdande sonande död, är det han som ensam friköper oss från helvetet och vinner för oss syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv.

*(Övers. anm. Att sona [eng. atone] innebär att gottgöra, att ersätta någon för en skada.)

Kol 1:21-22

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga

Fråga 36 : Vad tror vi om den helige Ande?

Att han är Gud, evig med Fadern och Sonen, och att Gud ger honom oåterkalleligt till alla som tror.

Joh 14:16-17

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er