Fråga 5 : Vad skapade Gud mer?

Gud skapade allting genom sitt mäktiga Ord, och se allt i hans skapelse var mycket gott. Allt blomstrade under hans kärleksfulla styre.

1 Mos 1:31

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Fråga 45 : Är dopet i vatten i sig självt rening från synd?

Nej, bara Kristi blod och den helige Andes förnyelse kan rena oss från synd.

Luk 3:16

Johannes svarade dem allesammans: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.