Fråga 12 : Vad kräver Gud i de nionde och tionde buden?

Det nionde, att vi inte ljuger eller luras, men att vi talar sanning i kärlek. Det tionde att vi är nöjda och belåtna, och inte är avundsjuka på någon eller ogillar något Gud har gett oss eller dem.

Jak 2:8

Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.

Fråga 22 : Varför måste Återlösaren vara sann människa?

Därför att han i sin mänskliga natur istället för oss kan lyda hela lagen fullkomligt och ta på sig straffet för människans synd. I sin mänskliga natur så kan han också visa medlidande med våra svagheter.

Hebr 2:17

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

Fråga 39 : På vilket sätt ska vi be?

Vi ska be med kärlek, uthållighet och tacksamhet; i ödmjuk lydnad inför Guds vilja, med kunskapen att Gud, för Kristi skull, alltid hör våra böner

Fil 4:6

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.