Fråga 1 : Vad är vårt enda hopp i liv och död?

Att vi inte tillhör oss själva utan att vi, med kropp och själ, både i liv och död, tillhör Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.

(Övers. anm. Barnens svar finns angivna i färg.)

Rom 14:7-8

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

(Bibelcitat är hämtade från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.)