Fråga 10 : Vad kräver Gud i de fjärde och femte buden?

Det fjärde, att vi på sabbatsdagen* tillbringar tid för att offentligt och enskilt tillbe Gud, att vi vilar från rutinartat arbete, att vi tjänar Herren och andra, och på det sättet gör oss förväntansfulla inför den eviga Sabbaten. Det femte, att vi älskar och hedrar vår far och vår mor, och underordnar oss deras gudfruktiga fostran och vägledning.

*(Övers anm. Vissa ser sabbatsdagen som uppfylld i Kristus. Se Kolosserbrevet 2:16-17)

3 Mos 19:3

Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är HERREN, er Gud.