Fråga 11 : Vad kräver Gud i de sjätte, sjunde och åttonde buden?

Det sjätte, att vi inte skadar, eller hatar, eller är fientliga mot vår nästa, men istället är tålmodiga och fredliga, och strävar efter att vara kärleksfulla även mot våra fiender. Det sjunde, att vi avstår från sexuell omoral och lever rent och troget, oavsett om det är i äktenskapet eller som singel. Att vi undviker orena handlingar, blickar, tankar och lustar och vad som helst som kan leda till dem. Det åttonde, att vi inte utan tillåtelse tar det som tillhör någon annan, inte heller undanhåller något gott från någon som vi kan göra gott mot.

Rom 13:9

Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.