Fråga 12 : Vad kräver Gud i de nionde och tionde buden?

Det nionde, att vi inte ljuger eller luras, men att vi talar sanning i kärlek. Det tionde att vi är nöjda och belåtna, och inte är avundsjuka på någon eller ogillar något Gud har gett oss eller dem.

Jak 2:8

Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.