Fråga 14 : Skapade Gud oss utan förmåga att kunna hålla hans lag?

Nej, men på grund av våra första föräldrars, Adam och Evas, olydnad, så har hela skapelsen fallit; så är vi alla födda i synd och skuld, fördärvade i vår natur och utan förmåga att kunna följa Guds lag.

Rom 5:12

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.