Fråga 15 : Eftersom ingen kan hålla lagen, vad är då dess syfte?

Så att vi kan lära känna Guds heliga natur och vilja, och våra hjärtans syndfulla natur och olydnad; och därigenom vårt behov av en Frälsare. Lagen lär och uppmanar oss också att leva ett liv värdigt vår Frälsare.

Rom 3:20

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.