Fråga 16 : Vad är synd?

Synd är att förkasta eller ignorera Gud i den värld han har skapat, att göra uppror mot honom genom att leva utan bry sig om honom, att inte vara eller göra det han begär i sin lag – vilket resulterar i vår död och hela skapelsens sönderfall.

1 John 3:4

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.