Fråga 17 : Vad är avgudadyrkan?

Avgudadyrkan är att för vårt hopp, glädje, betydelse och trygghet, förtrösta på skapade ting istället för på Skaparen.

Rom 1:21, 25

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan…. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen