Fråga 18 : Kommer Gud låta vår olydnad och avgudadyrkan att gå ostraffad?

Nej, varje synd är mot Guds suveränitet*, helighet och godhet, och mot hans rättfärdiga lag, och Gud är rättfärdigt arg över våra synder och kommer att straffa dem i hans rättvisa dom både i detta livet, och i det liv som ska komma.

*(Övers. anm. Guds suveränitet innebär att Gud regerar och har allt i sin hand. Gud har den högsta makten och är inte bunden, eller begränsad, av människors påbud. Ps 135:6 ”HERREN gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup”. 1 Tim 3:15 ”[Den] ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre”. Ef 1:11 ”[Han] som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.”)

Ef 5:5-6

Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.