Fråga 2 : Vad är Gud?

Gud är skaparen av, och den som uppehåller, alla och allting. Han är evig, oändlig, och oföränderlig i sin makt och perfektion, godhet och ära, visdom, rättfärdighet och sanning. Ingenting händer förutom genom honom och på grund av hans vilja.

Ps 86:8-10, 15

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort skall komma och tillbe inför dig, HERRE, de skall ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud…. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.