Fråga 20 : Vem är Återlösaren?

Den ende Återlösaren är Herren Jesus Kristus, Guds evige Son, i vilken Gud blev människa och själv bar straffet för synden.

1 Tim 2:5

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus