Fråga 22 : Varför måste Återlösaren vara sann människa?

Därför att han i sin mänskliga natur istället för oss kan lyda hela lagen fullkomligt och ta på sig straffet för människans synd. I sin mänskliga natur så kan han också visa medlidande med våra svagheter.

Hebr 2:17

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.