Fråga 23 : Varför måste Återlösaren vara sann Gud?

Därför det är igenom hans gudomliga natur som hans lydnad och lidande skulle bli fullkomliga och verksamma. Och också så att han kan bära den rättfärdiga vrede Gud har mot synden och ändå övervinna döden.

Apg 2:24

Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.