Fråga 24 : Varför var det nödvändigt för Kristus, Återlösaren, att dö?

Syndens straff är döden, det är därför Kristus dog villigt i vårt ställe för att rädda oss från syndens makt och straff och föra oss tillbaka till Gud. Genom sin ställföreträdande sonande död, är det han som ensam friköper oss från helvetet och vinner för oss syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv.

*(Övers. anm. Att sona [eng. atone] innebär att gottgöra, att ersätta någon för en skada.)

Kol 1:21-22

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga