Fråga 27 : Är alla människor, precis som de blev förlorade genom Adam, räddade genom Kristus?

Nej, bara de som är utvalda av Gud och förenade med Kristus genom tro. Ändå visar Gud i sin barmhärtighet allmän nåd även till dem som inte är utvalda, genom att hålla tillbaka syndens verkan och genom att möjliggöra mänsklig kreativitet för människans välbefinnande.

Rom 5:17

Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.