Fråga 29 : Hur kan vi bli räddade?

Bara genom tro på Jesus Kristus och hans ställföreträdande sonande död på korset; så fastän vi alla är skyldiga till att inte ha lytt Gud och fortfarande är benägna att göra allt ont, tillräknar Gud oss ändå, utan något i vår egen förtjänst, av hans nåd, Kristi fullkomliga rättfärdighet när vi omvänder oss och tror på honom.

Ef 2:8-9

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.