Fråga 3 : Hur många personer är det i Gud?

Det är tre personer i den ende sanne och levande Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. De är av samma väsen, lika i makt och ära.

2 Kor 13:13

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.