Fråga 31 : Vad är det vi håller fast vid i sann tro?

Allt som evangeliet lär oss. Den Apostoliska trosbekännelsen uttrycker det vi tror på med dessa ord: Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, [steg ner till dödsriket]*, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

*(Övers. anm. ”Steg ner till dödsriket” återfinns inte i de äldsta utgåvorna av den Apostoliska trosbekännelsen.  För mer information se Wayne Grudem, Systematic Theology, 1994, s. 586.)

Jud 1:3

…och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.