Fråga 33 : Ska de som har tro på Kristus söka sin frälsning genom deras egna gärningar, eller någon annanstans?

Nej, det ska de inte, därför att allting som är nödvändigt för frälsning finns i Kristus. Att söka frälsning genom goda gärningar är att förneka att Kristus är den ende Återlösaren och Frälsaren.

Gal 2:16

Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.