Fråga 34 : Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom Kristus allena, måste vi då fortfarande göra goda gärningar och lyda Guds Ord?

Ja, eftersom Kristus, som har friköpt oss genom sitt blod, också förnyar oss genom sin Ande, så att våra liv kan visa kärlek och tacksamhet till Gud; så att vi kan vara förvissade om vår tro genom dess frukt; och så att vi genom vårt gudfruktiga beteende kan vinna andra till Kristus.

1 Petr 2:9-12

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.