Fråga 35 : Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom tron allena, var kommer då denna tro ifrån?

Alla gåvor vi tar emot från Kristus tar vi emot genom den helig Ande, tron själv inkluderat.

Tit 3:4-6

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.