Fråga 38 : Vad är bön?

Bön är att tömma ut våra hjärtan inför Gud i tillbedjan, vädjan, syndabekännelse och tacksägelse.

Ps 62:9

Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt.