Fråga 39 : På vilket sätt ska vi be?

Vi ska be med kärlek, uthållighet och tacksamhet; i ödmjuk lydnad inför Guds vilja, med kunskapen att Gud, för Kristi skull, alltid hör våra böner

Fil 4:6

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.