Fråga 41 : Vad är Herrens bön?

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.*

* (Övers. anm. En del handskrifter har en lovprisande avslutning: ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen.”)

Mat 6:9

I skolen alltså bedja sålunda: 
Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn... 
(1917 års Bibelöversättning)