Fråga 44 : Vad är dopet?

Dopet är ett bad i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn; det betecknar och förseglar vårt barnaskap i Kristus, vår rening från synd, och vårt åtagande att tillhöra Herren och hans kyrka.

Matt 28:19

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn