Fråga 47 : Lägger Herrens måltid till något till Kristi försoning?

Nej, Kristus dog en gång för alla. Herrens måltid är en förbundsmåltid som firar Kristi försonande verk. Det är också ett hjälpmedel för att stärka vår tro när vi vänder oss till honom, och en försmak av Lammets framtida bröllopsmåltid.* Men de som tar del med hjärtan som inte är omvända äter och dricker en dom över sig själva.

*(Övers. anm. se Upp 19:9)

 

1 Petr 3:18
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud.