Fråga 5 : Vad skapade Gud mer?

Gud skapade allting genom sitt mäktiga Ord, och se allt i hans skapelse var mycket gott. Allt blomstrade under hans kärleksfulla styre.

1 Mos 1:31

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.