Fråga 51 : Vad innebär Kristi himmelsfärd för oss?

Kristus steg upp till himlen fysiskt för vår skull, precis som han kom ned till jorden fysiskt för vår skull, och han för nu vår talan i sin Faders närvaro, förbereder en plats för oss, och sänder oss sin Ande.

Rom 8:34
Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.