Fråga 52 : Vad innebär det hopp som det eviga livet har i förvar åt oss?

 

Det påminner oss om att den nuvarande fallna världen inte är allt som finns, att vi snart kommer att leva med och njuta av Gud för all evighet i den nya staden, i den nya himmeln och den nya jorden, där ska vi vara helt och för evigt fria från all synd och vi kommer att få förnyade uppståndelsekroppar i en förnyad, återställd skapelse.

Upp 21:1-4
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.