Fråga 6 : Hur kan vi ära Gud?

Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag.

5 Mos 11:1

Du skall älska HERREN, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.