Fråga 9 : Vad kräver Gud i de första, andra och tredje buden?

Det första, att vi känner och förtröstar på Gud som den ende sanne och levande Guden. Det andra, att vi undviker all avgudadyrkan och inte tillber Gud på olämpligt sätt. Det tredje, att vi behandlar Guds namn med fruktan och vördnad, och att vi också ärar hans Ord och verk.

5 Mos 6:13-14

HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Ni skall inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er