Om

Mer material om katekesens evangeliecentrerade teologi finns på The Gospel Coalition.

Nyttig fördjupning finns i boken ”Nyckelord som öppnar trons värld” av J I Packer (utgiven på Libris förlag 2002).

Bland historiska katekeser som ligger till grund för Evangeliekatekesen finns:

Luthers lilla och stora katekes (1529)
Heidelbergkatekesen (1563)
Westminsters lilla och stora katekes (1647)

Översatt med tillstånd från Redeemer Presbyterian Church.

För den engelska versionen se New City Catechism.

Beta utgåva: 2014-02-03

Översättning: Jonas Vestlund i samarbete med Reformedia och Göteborgs Internationella Baptistkyrka.
Adapted by Timothy Keller and Sam Shammas from the Reformation catechisms. Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church. We encourage you to use and share this material freely—but please don’t charge money for it, change the wording, or remove the copyright information.